LIFE COACHING COURSE

5.0
(3 Կարծիքներ)

Տևողություն 2 ժ․ 3 ր․ 43 վ․

Անվճար
LIFE COACHING COURSE

Դասընթացի մասին

Spiritual coaching aims to help you transcend any previous limits to tap into your higher purpose.


Helping you to discover and embrace your true self, this form of coaching tunes into your own spiritual journey. Spiritual coaches may differ in their approaches and methods. Spiritual coaching is the same as life coaching, except that it adds a spiritual dimension.

Դասընթացի բովանդակություն

videoSample Life Coaching Session2 ր․ 49 վ․
videoLife Coaching exercises
videoLife Coaching26 ր․ 12 վ․
videoEmotional Index Quiz5 ր․
videoDeep coaching1 ժ․ 31 ր․ 53 վ․
videoPersonal Requirements Quiz3 ր․
videoModule 12 ր․ 49 վ․Անվճար

Ստուգեք գիտելիքներն՝ անցնելով ավարտական թեստը

Թեմա ՝

Certification

Karen Lynch

Karen Lynch

Life coach

Դասավանդողի մասին

Hi, my name is Karen lynch, 

I am a certified coach, advocate, and author of best-selling books. 

My courses help men and women to find their own path in life and develop their lives. 

I help them put goals and achieve them so that they can feel that they are unstoppable.