Tik Tok guide. How to become a successful tiktoker

0
(0 Կարծիքներ)

Ձեր դասընթացը հասանելի կլինի 30 օր

Արժեքը ՝

50 ₽ Գնել հիմա
Tik Tok guide. How to become a successful tiktoker

Դասընթացի մասին

Would you like to run highly profitable TikTok ads? And do you want to know more about budget optimization, scalability of TikTok ads, and lead generation? Then this course is for you.

This course is for beginners, advanced online marketers, and everyone who is interested in TikTok marketing. You will learn more about running TikTok ads and the technical side of TikTok marketing, including the TikTok pixel, custom conversions, splittesting, re-targeting, lookalike audiences, and custom audiences.

But what exactly will you learn in detail in this course?

Դասընթացի բովանդակություն

videoCreate your first TikTok ad from scratch Սկսել
videoGenerate leads on TikTok with lead gen forms and lead ads Սկսել
videoSet up custom audiences, lookalike audiences and custom conversions Սկսել
videoChecking Սկսել
videoKnow how to use the TikTok pixel and custom events Սկսել
videoկցված թեստ Սկսել
videoտեստ Սկսել
videoCreate splittests and multi level splittests Սկսել
videoFill the form Սկսել

Ստուգեք գիտելիքներն՝ անցնելով ավարտական թեստը

Թեմա ՝

E-Learning

Անցնել թեստը
Emily Smith

Emily Smith

Դասավանդողի մասին